Menu
Valgmuligheder
Information

Denne hjemmeside er oprettet som led i oprettelsen af et seniorbofællesskab i Furesø kommune. I det indledende projekt blev en række mulige grunde og beliggenheder præsenteret, og de personer/familier, der valgte den mulige placering af et kommende seniorbofællesskab på Hjortefarmens grund som første prioritet, har valgt at navngive det kommende seniorbofællesskab efter grunden, og har startet det videre arbejde derfra. Hjemmesiden tjener til at orientere om det igangværende arbejde og holde interesserede parter orienteret.

Home > Baggrund og målsætning

Baggrund og målsætning

Om Seniorbofællesskaber i Furesø kommune

I april 2013 startede Furesø Kommune et projekt under ledelse af OK-fonden. Projektet går ud på at etablere nogle seniorbofællesskaber i kommunen, og der blev inviteret til informationsmøde. Interesserede kunne melde sig til og i efteråret startede det indledende projekt. Der blev fremlagt skitser for de kommende mulige placeringer:

  • Hjorteparken i Farum Nord
  • Østre Kvarter, Lånshøj, i Kirke Værløse
  • Bybækgrunden, Farum
  • Den tidligere byggelegeplads ved Langhuset i Værløse
  • Jonstrup, øst for seminariet
  • Frederiksborgvej, Farum (ny etage på eksisterende byggeri)

I løbet af en række møder blev mulighederne gennemgået, og deltagerne kunne melde sig til de forskellige projekter. OK-fonden udarbejdede en rapport til Furesø kommune, som resulterede i 4 projekter:

Seniorbofællesskabet Ydungaard (v. Langhuset) www.ydungaard.dk

Seniorbofællesskabet Laanshøj www.laanshojsenior.dk

Seniorbofællesskabet Midgård www.midgaard-farum.dk/

Seniorbofællesskabet Hjorteparken hjorteparken.dk


 

Om Hjorteparken

Seniorbofællesskabet Hjorteparken har oprindeligt taget sit navn efter den grund, som vi skal bo på. I lokalplan 32.2 besluttede Furesø kommune, at udlægge en del af området på Hjortefarmen som boligområde. Efter nogen forsinkelse står boligerne klar til indflytning 1. april 2019.

Målsætning for Seniorbofællesskabet Hjorteparken:

Bofællesskabet vil blive opført som almennyttige boliger på lejebasis.