Menu
Valgmuligheder
Information

Denne hjemmeside er oprettet som led i oprettelsen af et seniorbofællesskab i Furesø kommune. I det indledende projekt blev en række mulige grunde og beliggenheder præsenteret, og de personer/familier, der valgte den mulige placering af et kommende seniorbofællesskab på Hjortefarmens grund som første prioritet, har valgt at navngive det kommende seniorbofællesskab efter grunden, og har startet det videre arbejde derfra. Hjemmesiden tjener til at orientere om det igangværende arbejde og holde interesserede parter orienteret.

Home > Bofællesskabets bestyrelse

Bofællesskabets bestyrelse

Under det indledende møde blev det besluttet, at oprette en bestyrelse bestående af et medlem fra hver af de stiftende familier. Efterfølgende har det vist sig nødvendigt, at udvide bestyrelsen med et yderligere medlem for at kunne opfylde gældende regler. På fællesmøde d. 19/5-2015 blev der afholdt valg. Efterfølgende er der sket flere udskiftninger, og bestyrelsen har p.t. flg. sammensætning:

Formand Arne Ziegler 

Næstformand Jette Muxoll

Per Steensen

Lars Villadsen

Bjarne Giehm

___________________________________________

Webmaster (udenfor bestyrelsen): Jan Christoffersen