Menu
Valgmuligheder
Information

Denne hjemmeside er oprettet som led i oprettelsen af et seniorbofællesskab i Furesø kommune. I det indledende projekt blev en række mulige grunde og beliggenheder præsenteret, og de personer/familier, der valgte den mulige placering af et kommende seniorbofællesskab på Hjortefarmens grund som første prioritet, har valgt at navngive det kommende seniorbofællesskab efter grunden, og har startet det videre arbejde derfra. Hjemmesiden tjener til at orientere om det igangværende arbejde og holde interesserede parter orienteret.

Home > Login for medlemmer > Dokumenter, kun for medlemmer. > Udvalg

Udvalg

Som led i bofællesskabets funktioner, er det besluttet at nedsætte diverse udvalg til at arbejde med forskellige emner/arbejdsområder. Indtil videre er der nedsat nogle udvalg, der skal løse forskellige opgaver på bofællesskabets vegne, særligt med henblik på bofællesskabets oprettelse, men nogle udvalg forventes også at kunne fungere efter indflytning.

Det individuelle udvalg kan være permanent eller fungere som et ad hoc udvalg. Udvalgene har hver lavet en funktionsbeskrivelse:

Visitationsudvalg

Udeudvalg

Kælderudvalg

Teknikudvalg

Fællesindkøbsudvalg