Menu
Valgmuligheder
Information

Denne hjemmeside er oprettet som led i oprettelsen af et seniorbofællesskab i Furesø kommune. I det indledende projekt blev en række mulige grunde og beliggenheder præsenteret, og de personer/familier, der valgte den mulige placering af et kommende seniorbofællesskab på Hjortefarmens grund som første prioritet, har valgt at navngive det kommende seniorbofællesskab efter grunden, og har startet det videre arbejde derfra. Hjemmesiden tjener til at orientere om det igangværende arbejde og holde interesserede parter orienteret.

Home > Projektet har fået form

Projektets grundlæggende design

Efter en gennemgang af de indkomne forslag har seniorbofællesskabet valgt et projekt udformet af teamet H. Skjøde Knudsen A/S, Kant Arkitekter og JL Engineering A/S:

 Hjortefarmens fællesareal

Vinderteamet havde medtaget alle de krav og ønsker, fællesskabet havde sat op i konkurrenceprogrammet. Der etableres 28 boliger i fem "stænger" omkring et fællesområde, og et fælleshus, beliggende ved indkørslen til området. Der er efterfølgende foretaget en justering af fordelingen af boligtyperne, så en bolig type 4 i den nordlige blok 2 konverteres til en bolig type 3:

 Fordeling

Tegningen illustrerer også det kuperede terræn, der gør at boligerne kommer til at ligge lidt forskudt i forhold til hinanden. 

Boligerne bygges til at overholde lavenergiklasse 2020, og varmeforsyningen bliver derfor et jordvarmepumpeanlæg, der drives af solceller. Yderligere bliver der monteret Genvex ventilationsanlæg i boligerne. I fællesarealer og øvrige områder vil der blive etableret lokal afledning af regnvand,og der er tænkt på både hensyn til de eksisterende fredede træer og padde-områder samt biodiversitet i de kommende beplantninger.

Tidsplanen ser nu sådan ud:

 

Maj 2018 - april  2019         Udførelse, byggeplads

1. April 2019: Indflytning